Kwaliteit & onvrede

BIG-register & beroepscode

In mijn werk ben ik gebonden aan de beroepscode van de verschillende beroepsverenigingen waarvan ik lid ben (zie homepagina: ‘ik ben aangesloten bij’). De kwaliteit van mijn beroepsuitoefening wordt hierdoor gewaarborgd. Daarnaast ben ik als gezondheidszorgpsycholoog ingeschreven in het BIG-register. Daarmee voldoe ik aan de eisen die gesteld worden aan opleiding, bij- en nascholing, ervaring, bekwaamheden en bevoegdheden volgens de Wet ‘Beroepen in de gezondheidszorg’ (www.bigregister.nl).

Wet- en regelgeving en privacy

De behandelingen binnen mijn praktijk vallen onder de WGBO: de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Zowel mijn beroepscode als de privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) eisen dat ik zorgvuldig omga met privacygevoelige informatie en kennen beroepsgeheim.

Voor meer informatie over mijn privacybeleid: klik hier.

Kwaliteitsstatuut

Klik hier om een kopie van mijn kwaliteitsstatuut te bekijken.

Disclaimer

Ik ben zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan bij het samenstellen van deze website. De site wordt regelmatig bijgesteld maar er kunnen onbedoeld fouten of onzorgvuldigheden in staan.

Onvrede over de behandeling

Als je ergens niet tevreden over bent, bv. over de behandeling, dan kan je dat altijd met mij bespreken. Blijf vooral niet rondlopen met twijfels of onvrede, dat komt de behandeling niet ten goede. Misschien gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het ons niet lukt om de problemen te verhelpen, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Ik ben aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling. Deze regeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met het NIP en de NVRG en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg. De klachten- en geschillencommissie is volkomen onafhankelijk en ondersteunt bij het indienen en de verdere afhandeling van een klacht. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het klachtenformulier van P3NL. Natuurlijk vind ik het ook leuk om te horen wanneer je wel tevreden bent!

Klik hier om het klachtenformulier te downloaden.