Wat is systeemtherapie?
Systeemtherapie wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Maar in feite is systeemtherapie meer. Systeemtherapie bekijkt problemen altijd in samenhang met de omgeving van een persoon, ook wel het systeem genoemd. Een systeem bestaat uit alle mensen die deel uitmaken van je leven: je ouders, broers en zussen, (schoon-) familie, collega’s, klasgenoten, vrienden, etc. Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst het eerste belangrijke systeem in het leven en is dit vormend voor de persoonlijkheid. Op latere leeftijd komt een eigen gezin vaak meer op de voorgrond te staan: een partner en eventueel kinderen.
Als systeemtherapeut kan ik mensen niet los zien van het systeem waar ze onderdeel van zijn. Dat is van belang voor het begrijpen van hun problemen en blijft belangrijk in de behandeling, zowel van individuele cliënten als van (echt-)paren.

Binnen mijn praktijk is zowel ruimte voor individuele therapie als voor partnerrelatietherapie.

Per 1 januari 2020 zal mijn praktijk onderdeel gaan uitmaken van studentenpraktijk ST!P in Wageningen en zich gaan richten op studenten in deze regio. Daarom neem ik vanaf 1 oktober 2019 geen nieuwe patiënten meer aan voor individuele problematiek of partnerrelatietherapie.