Praktische informatie
Algemeen

Wachttijden
De wachttijd voor een intake is op dit moment ongeveer 12 weken. Daarna kan een eventuele behandeling snel starten. Er is momenteel gelegenheid voor therapie op woensdag en vrijdag.

Verhindering of annulering
Afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 24 uur vóór de betreffende afspraak, zowel per mail als telefonisch. Voor niet of te laat afgezegde afspraken wordt een rekening gestuurd van € 50. Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd en moet je zelf betalen. Het is dus belangrijk om afspraken tijdig af te zeggen.

Kwaliteit en onvrede
Klik hier voor meer informatie over hoe ik mij inzet voor het waarborgen van de kwaliteit en wat je kan doen bij eventuele onvrede.

Bereikbaarheid en spoed
In geval van spoed ben ik tijdens kantooruren telefonisch of per mail te bereiken. Als ik je niet meteen te woord kan staan, bel ik zo snel mogelijk terug. De praktijk heeft geen 24-uurs bereikbaarheid en is dus ’s avonds en in het weekend niet bereikbaar. De praktijk is niet geschikt voor het behandelen van crisissituaties. In geval van crisis moet je contact opnemen met je huisarts of de huisartsenpost.

Effectmeting
Als behandelaar doe ik mijn uiterste best om goede zorg te leveren. Dit doe ik door op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, door bijscholing, lidmaatschap van beroepsverenigingen en door collegiaal overleg. Maar om kwaliteit te meten is jouw mening ook van belang. Daarom vraag ik aanhet begin en het eind van de behandeling om een vragenlijst in te vullen over je klachten en functioneren. Zo kan het effect van de behandeling worden ‘gemeten’ en kan ik de kwaliteit van mijn behandelingen bewaken. Aan het eind van de behandeling stel ik nog een aantal vragen over je ervaringen ten aanzien van je behandeling en over mij als de behandelaar.

Relatietherapie
Individuele systemische psychotherapie

Kennismaking
Voorafgaand aan relatietherapie vindt een eenmalig consult van een half uur plaats. Daarin kunnen we wederzijds kennismaken en kan ik jullie vragen beantwoorden. Daarna kan er van beide kanten worden besloten of er relatietherapie wordt gestart.

Duur
Een sessie partnerrelatietherapie duurt 75 minuten. In mijn praktijk spreek ik meestal eens in de twee weken een sessie af. In de tussentijd kan informatie beklijven en kunnen jullie als paar thuis oefenen met dat wat in de sessie aan bod is gekomen.

De totale duur van de relatietherapie hangt o.a. af van de aard en ernst van de problemen en vooral ook van het vermogen om naar jezelf en je eigen aandeel in de relatie te kijken. Wanneer er behalve de relatieproblemen ook andere problemen bestaan, heeft dit ook invloed op de duur van de relatietherapie.

Kosten en vergoeding
Relatietherapie wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Dat betekent dat de behandeling zelf betaald moet worden. Voor een sessie relatietherapie van 75 minuten reken ik € 150. Bij dat tarief zit 15 minuten indirecte tijd inbegrepen (voorbereiding, administratie etc.).

De kennismaking van een half uur kost € 50. Facturen worden maandelijks verstuurd. Voor relatietherapie is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Kennismaking
Voorafgaand aan een behandeling vindt er een intakegesprek plaats. Daarin staan we o.a. stil bij je klachten, je hulpvraag en de behandelmogelijkheden. Aan de hand van de informatie uit de intake bespreken we of behandeling in mijn praktijk kan plaatsvinden.

Duur
Een therapiesessie duurt bij een individuele behandeling 45 minuten. Als gezondheidszorgpsycholoog werk ik in de basis-ggz. Dat betekent dat behandelingen maximaal 750 minuten mogen duren. Deze tijd betreft zowel de face-to-face contacten als de indirecte tijd (verslaglegging, voorbereiding e.d.) die ik aan je behandeling besteed.

Effectmeting
Aan het begin en het eind van de behandeling zal ik je verzoeken om een vragenlijsten in te vullen. Daarmee kan het effect van de behandeling worden gemeten. Deze (ROM-)meting is een wettelijke plicht om de kwaliteit in de zorg te bewaken. Aan het eind van de behandeling zal ik daarnaast een korte tevredenheidsvragenlijst aan je voorleggen.

 

Kosten en vergoeding
In mijn praktijk bied ik individuele behandelingen aan binnen de basis-ggz. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. De arts verwijst je als er een psychiatrische klacht wordt vermoed, zoals angst, depressie of een posttraumatische stoornis. Als tijdens de intake inderdaad blijkt dat je klachten passen bij een psychiatrische diagnose, dan wordt de behandeling deels of helemaal vergoed.

Ik heb contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars met wie ik een contract hebben afgesloten, vergoeden de gehele behandeling. Ik breng de kosten van je behandeling na afloop dan rechtstreeks bij hen in rekening.

Ik heb geen contract met CZ en VGZ, en de verzekeraars die onder de koepel van CZ en VGZ vallen (Nationale Nederlanden, Delta Lloyd, OHRA, Just, IZA, IZZ, Univé, UMC, De Goudse, Zekur, Bewuz).

Zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben voor 2021 geen contracten met mij als zorgaanbieder afgesloten. Dat betekent ook dat ik geen contract heb met de
verzekeraars die onder deze koepels vallen: IZA, UMC, Univé, Zekur, Bewuz, IZZ, Promovendum, National Academic en Besured (vallen allemaal onder VGZ) en OHRA, Nationale Nederlanden, Just en CZ Direct (vallen allemaal onder CZ). Als je verzekerd bent bij CZ of VGZ moet je de factuur rechtstreeks aan mij voldoen en deze zelf eventueel indienen bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van het type polis (natura- of restitutiepolis) dat je hebt gekozen, wordt dan je gehele behandeling of een gedeelte ervan vergoed. Informeer van tevoren bij je zorgverzekeraar naar jouw specifieke situatie, om vervelende financiële verrassingen achteraf te voorkomen.

Behandeling voor kinderen en jongeren onder 18 jaar wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Ik heb geen contracten met gemeenten.

Eigen risico
Je behandeling valt onder het eigen risico van je zorgverzekering en bedraagt €385. Misschien heb je een verhoogd eigen risico afgesproken met je zorgverzekeraar. In dat geval kan de eigen bijdrage oplopen tot €885. Je zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij jou in rekening. Het eigen risico wordt aan het eind van de behandeling of tussentijds na een jaar geïnd. Voor specifieke vragen kan je terecht bij je zorgverzekeraar.

Relatietherapie

Kennismaking
Voorafgaand aan relatietherapie vindt een eenmalig consult van een half uur plaats. Daarin kunnen we wederzijds kennismaken en kan ik jullie vragen beantwoorden. Daarna kan er van beide kanten worden besloten of er relatietherapie wordt gestart.

Duur
Een sessie partnerrelatietherapie duurt 75 minuten. In mijn praktijk spreek ik meestal eens in de twee weken een sessie af. In de tussentijd kan informatie beklijven en kunnen jullie als paar thuis oefenen met dat wat in de sessie aan bod is gekomen.

De totale duur van de relatietherapie hangt o.a. af van de aard en ernst van de problemen en vooral ook van het vermogen om naar jezelf en je eigen aandeel in de relatie te kijken. Wanneer er behalve de relatieproblemen ook andere problemen bestaan, heeft dit ook invloed op de duur van de relatietherapie.

Kosten en vergoeding
Relatietherapie wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Dat betekent dat de behandeling zelf betaald moet worden. Voor een sessie relatietherapie van 75 minuten reken ik € 150. Bij dat tarief zit 15 minuten indirecte tijd inbegrepen (voorbereiding, administratie etc.).

De kennismaking van een half uur kost € 50. Facturen worden maandelijks verstuurd. Voor relatietherapie is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Individuele systemische psychotherapie

Kennismaking
Voorafgaand aan een behandeling vindt er een intakegesprek plaats. Daarin staan we o.a. stil bij je klachten, je hulpvraag en de behandelmogelijkheden. Aan de hand van de informatie uit de intake bespreken we of behandeling in mijn praktijk kan plaatsvinden.

Duur
Een therapiesessie duurt bij een individuele behandeling 45 minuten. Als gezondheidszorgpsycholoog werk ik in de basis-ggz. Dat betekent dat behandelingen maximaal 750 minuten mogen duren. Deze tijd betreft zowel de face-to-face contacten als de indirecte tijd (verslaglegging, voorbereiding e.d.) die ik aan je behandeling besteed.

Effectmeting
Aan het begin en het eind van de behandeling zal ik je verzoeken om een vragenlijsten in te vullen. Daarmee kan het effect van de behandeling worden gemeten. Deze (ROM-)meting is een wettelijke plicht om de kwaliteit in de zorg te bewaken. Aan het eind van de behandeling zal ik daarnaast een korte tevredenheidsvragenlijst aan je voorleggen.

 

Kosten en vergoeding
In mijn praktijk bied ik individuele behandelingen aan binnen de basis-ggz. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. De arts verwijst je als er een psychiatrische klacht wordt vermoed, zoals angst, depressie of een posttraumatische stoornis. Als tijdens de intake inderdaad blijkt dat je klachten passen bij een psychiatrische diagnose, dan wordt de behandeling deels of helemaal vergoed.

Ik heb contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars met wie ik een contract hebben afgesloten, vergoeden de gehele behandeling. Ik breng de kosten van je behandeling na afloop dan rechtstreeks bij hen in rekening. 

Ik heb geen contract met CZ en VGZ, en de verzekeraars die onder de koepel van CZ en VGZ vallen (Nationale Nederlanden, Delta Lloyd, OHRA, Just, IZA, IZZ, Univé, UMC, De Goudse, Zekur, Bewuz). Als je verzekerd bent bij CZ of VGZ moet je de factuur rechtstreeks aan mij voldoen en deze zelf eventueel indienen bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van het type polis (natura- of restitutiepolis) dat je hebt gekozen, wordt dan je gehele behandeling of een gedeelte ervan vergoed. Informeer van tevoren bij je zorgverzekeraar naar jouw specifieke situatie, om vervelende financiële verrassingen achteraf te voorkomen.

Behandeling voor kinderen en jongeren onder 18 jaar wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Ik heb geen contracten met gemeenten.

Eigen risico
Je behandeling valt onder het eigen risico van je zorgverzekering en bedraagt €385. Misschien heb je een verhoogd eigen risico afgesproken met je zorgverzekeraar. In dat geval kan de eigen bijdrage oplopen tot €885. Je zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij jou in rekening. Het eigen risico wordt aan het eind van de behandeling of tussentijds na een jaar geïnd. Voor specifieke vragen kan je terecht bij je zorgverzekeraar.