Praktische informatie

Algemeen

Wachttijden
De wachttijd voor een eerste afspraak is op dit moment ongeveer 12 weken. Daarna kan een eventuele behandeling snel starten. Er is momenteel gelegenheid voor therapie op donderdag.

Verhindering of annulering
Afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 24 uur vóór de betreffende afspraak, zowel per mail als telefonisch. Voor niet of te laat afgezegde afspraken wordt een rekening gestuurd van € 50. Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd en moet je als cliënt zelf betalen. Het is dus belangrijk om afspraken tijdig af te zeggen.

Bereikbaarheid en spoed
Ik houd wekelijks telefonisch spreekuur op donderdag tussen 17 en 18 uur. Buiten het spreekuur kan ik je meestal niet direct te woord staan. De praktijk heeft geen 24-uurs bereikbaarheid en is ook in het weekend niet bereikbaar. Als je een bericht achterlaat, zal ik zo nodig op werkdagen binnen 48 uur contact opnemen. De praktijk is niet uitgerust voor het behandelen van crisissituaties. In geval van crisis moet je contact opnemen met je huisarts of de huisartsenpost.

Kwaliteit en onvrede
Klik hier voor meer informatie over hoe ik mij inzet voor het waarborgen van de kwaliteit en wat je kan doen bij eventuele onvrede.

Relatietherapie

Individuele systemische psychotherapie

Kennismaking
Voorafgaand aan relatietherapie vindt een eenmalig consult van een half uur plaats. Daarin kunnen we als therapeut en cliënten wederzijds kennismaken en kan ik vragen beantwoorden. Daarna kan er van beide kanten worden besloten of er relatietherapie wordt gestart.

Duur
Een relatietherapie duurt gemiddeld 12 tot 20 sessies. De exacte duur hangt o.a. af van de aard en ernst van de problemen en vooral ook van het vermogen om naar jezelf en je eigen aandeel in de relatie te kijken. Wanneer er behalve de relatieproblemen ook andere problemen bestaan, kan de relatietherapie langer duren.
Bij relatietherapie duurt een sessie 75 minuten. In mijn praktijk spreek ik meestal eens in de twee weken een sessie af.

Video-opnamen
Tijdens relatietherapieën maak ik vaak gebruik van video-opnamen. Tijdens een gesprek kunnen er veel onderwerpen aan bod komen. Dan is het fijn om als therapeut een gesprek nog eens rustig te kunnen terugkijken. Daarnaast biedt een opname ook de mogelijkheid om samen met jullie als cliënten een (deel van een) gesprek terug te zien en samen de interactiepatronen nog beter te gaan herkennen.
Vanzelfsprekend hanteer ik bij de opnamen strikte vertrouwelijkheid en zal ik vooraf schriftelijke toestemming vragen. Na afloop van de therapie worden de video-opnamen vernietigd, tenzij we onderling anders besluiten.

Kosten en vergoeding
Relatietherapie wordt sinds 2013 niet meer vergoed door zorgverzekeraars. Dat betekent dat de behandeling zelf betaald moet worden. Voor een sessie relatietherapie van 75 minuten reken ik € 150. Bij dat tarief zit 15 minuten indirecte tijd inbegrepen (voorbereiding, administratie etc.).
De kennismaking van een half uur kost € 50. Facturen worden maandelijks verstuurd. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Kennismaking
Voorafgaand aan een individuele psychologische behandeling vindt er een intakegesprek plaats. Daarin staan we o.a. stil bij de klachten, de hulpvraag en de behandelmogelijkheden. Aan de hand van de informatie uit de intake bespreken we of behandeling in mijn praktijk kan plaatsvinden.

Duur
Een therapiesessie duurt bij een individuele behandeling 45 minuten. De totale duur van de behandeling is afhankelijk van de ernst en inhoud van de problematiek. De frequentie van de sessies is meestal eens in de twee weken.

Effectmeting
Aan het begin en het eind van de behandeling zal ik je verzoeken om een vragenlijsten in te vullen. Daarmee kan het effect van de behandeling worden gemeten. Deze (ROM-)meting is een wettelijke plicht om de kwaliteit in de zorg te bewaken. Aan het eind van de behandeling zal ik daarnaast een korte tevredenheidsvragenlijst aan je voorleggen.

Kosten en vergoeding
In mijn praktijk bied ik individuele behandelingen aan binnen de generalistische basis-GGZ. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. De arts verwijst je als er een psychiatrische klacht wordt vermoed, zoals angst, depressie of een posttraumatische stoornis. Als tijdens de intake inderdaad blijkt dat je klachten passen bij een psychiatrische diagnose, dan wordt de behandeling deels of helemaal vergoed door de zorgverzekeraar. De hoogte van deze vergoeding hangt af van je verzekeringspolis (zie onder: Verzekeringpolis).

Als na het intakegesprek blijkt dat je klachten niet passen bij een DSM- diagnose, dan wordt een behandeling niet vergoed. In dat geval wordt er een onvolledig behandeltraject in rekening gebracht (zie onder). Als je toch besluit om in behandeling te komen, dan zijn de kosten voor eigen rekening en is er sprake van een ‘onverzekerd zorgproduct’.

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Dit betekent dat je na afloop van de behandeling de totale factuur toegestuurd krijgt en die rechtstreeks aan mij betaalt. Je kan de factuur desgewenst zelf bij je verzekeraar indienen.

Verzekeringspolis
Er bestaan in Nederland twee soorten basisverzekeringen: de naturapolis en de restitutiepolis. Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar een deel van de kosten, meestal variërend van 70-100%. Bij een restitutiepolis worden de kosten meestal helemaal vergoed.
Vraag zelf bij je zorgverzekeraar na wat de vergoeding van jouw polis is voordat de behandeling start. Zo voorkom je onaangename verrassingen.

Eigen risico
Voor iedere verzekerde persoon vanaf 18 jaar geldt in de gezondheidszorg een eigen risico. In 2019 is het wettelijk verplichte eigen risico €385. De zorgverzekeraar brengt dit eigen risico bij jou in rekening.

Tarieven 2019
Kort (tot 294 minuten)                    € 507,62
Midden (tot 495 minuten)               € 864,92
Intensief (tot 750 minuten)             € 1.356,25
Onvolledig behandeltraject*           € 207,19
Onverzekerd zorgproduct (OZP)    € 101,03 per consult

* het traject wordt binnen twee behandeluren beëindigd