Praktische informatie
Algemeen

Wachttijden
De wachttijd voor een intake bedraagt op dit moment ongeveer 16 weken. Daarna kan een eventuele behandeling snel starten. Er is gelegenheid voor therapie op maandag en woensdag.
Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kan je contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan ondersteunen zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zgn. treeknormen).

Verhindering of annulering
Afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 24 uur vóór de betreffende afspraak, zowel per mail als telefonisch. Voor niet of te laat afgezegde afspraken wordt een rekening gestuurd van € 50. Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd en moet je zelf betalen. Het is dus belangrijk om afspraken tijdig af te zeggen.

Kwaliteit en onvrede
Klik hier voor meer informatie over hoe ik mij inzet voor het waarborgen van de kwaliteit en wat je kan doen bij eventuele onvrede.

Bereikbaarheid en spoed
In geval van spoed ben ik tijdens kantooruren telefonisch of per mail te bereiken. Als ik je niet meteen te woord kan staan, bel ik zo snel mogelijk terug. De praktijk heeft geen 24-uurs bereikbaarheid en is dus ’s avonds en in het weekend niet bereikbaar. De praktijk is niet geschikt voor het behandelen van crisissituaties. In geval van crisis moet je contact opnemen met je huisarts of de huisartsenpost.
Wanneer ik afwezig ben wegens ziekte of vakantie, wordt mijn praktijk waargenomen door Myra van Hengstum (psychiater) en/of Matt van der Reijden (psychiater).
Kijk voor contactgegevens op www.studentenpraktijkstip.nl.

Effectmeting
Als behandelaar doe ik mijn uiterste best om goede zorg te leveren. Dit doe ik door op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, door bijscholing, lidmaatschap van beroepsverenigingen en door collegiaal overleg. Maar om kwaliteit te meten is jouw mening ook van belang. Daarom vraag ik aan het begin en het eind van de behandeling om een vragenlijst in te vullen over je klachten en functioneren. Zo kan het effect van de behandeling worden ‘gemeten’ en kan ik de kwaliteit van mijn behandelingen bewaken. Aan het eind van de behandeling ontvang je ook een vragenlijst over je ervaringen tijdens je behandeling en over mij als de behandelaar.

Kosten en vergoeding

Verwijzing
Om je aan te melden, is een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts verwijst je als hij of zij psychiatrische problematiek vermoedt (bv. angst, depressie, autisme of een posttraumatische stressstoornis).
Als tijdens de intake inderdaad blijkt dat er sprake is van een psychiatrische diagnose, dan wordt de behandeling deels of geheel vergoed.

Eigen risico
Je behandeling valt onder het eigen risico van je zorgverzekering en bedraagt minimaal € 385. Misschien heb je gekozen voor een hoger eigen risico. Je zorgverzekeraar brengt het eigen risico rechtstreeks bij jou in rekening. Voor specifieke vragen hierover kan je terecht bij je zorgverzekeraar.

Contracten
Ik heb contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars met wie ik een contract hebben afgesloten, vergoeden de gehele behandeling. De kosten hiervan worden maandelijks rechtstreeks bij hen in rekening gebracht. Ik heb geen contract met:

  • VGZ en de verzekeraars die onder de koepel van VGZ vallen: Unive, ZEKUR, ZEKUR natura, VGZ, IZZ, VGZBewust, MVJP, Zorgzaam, IZA, UMC
  • CZ en de daarbij behorende labels: OHRA, Nationale Nederlanden, Just, CZ Direct en de PZP;
  • AON en andere buitenlandse zorgverzekeraars.

Patiënten die bij deze verzekeraars verzekerd zijn, neem ik niet in behandeling.

Ditzelfde geldt voor patiënten die jonger zijn dan 18 jaar: behandeling van hen wordt vergoed door de gemeenten maar daar heb ik geen contracten mee.
Het is bij mij vanwege de extra administratieve last niet mogelijk om de behandeling zelf te betalen.