Mijn werkwijze

Intake

Voorafgaand aan een behandeling vindt er een intakegesprek plaats. Daarin staan we o.a. stil bij je klachten, je hulpvraag en de behandelmogelijkheden. Aan de hand van de informatie uit de intake bespreken we welke behandeling passend is. 

Als je klachten niet blijken te passen bij de behandeling die ik kan bieden, dan denk ik met je mee over andere opties.
Ik behandel zowel problemen in de basis-ggz als in de specialistische ggz. In de specialistische ggz werk ik samen met een psychiater, die dan regiebehandelaar is.

Therapie

In de therapie proberen we meer inzicht te krijgen in je klachten en deze klachten draaglijker te maken en zo mogelijk te verminderen. Therapie kan je inzicht geven in de manier waarop je met jezelf en anderen omgaat. Het kan je helpen om hardnekkige manieren van reageren (patronen) te veranderen. Daarnaast kan het je bewuster maken van je eigen grenzen (en hoe mensen daar soms overheen gaan), van de manier waarop je over jezelf en anderen denkt en hoe je omgeving daarbij een rol speelt. Ook in een individuele therapie heeft de omgeving invloed op jou als persoon en op je klachten. 

Samen zullen we deze invloed onderzoeken. Zo nodig en in overleg kunnen we een of meer belangrijke personen uit jouw leven betrekken bij de behandeling. Ook kan een behandelsessie, zo nodig en in overleg, online plaatsvinden.
Klachten die voor deze vorm van behandeling in aanmerking komen zijn o.a. angst- of stemmingsklachten en zelfbeeldproblemen. Tijdens de intake kunnen we samen nagaan wat de kern van jouw probleem is en besluiten of behandeling je zou kunnen helpen.

Duur

Een therapiesessie duurt meestal 45 tot 60 minuten, de ‘directe’ tijd met jou als patiënt. Daarnaast besteed ik ook indirecte tijd aan mijn patiënten. Dat is tijd die aan de behandeling ten goede komt maar waarbij je als patiënt zelf niet aanwezig bent. Hierbij kan je denken aan verslaglegging of correspondentie, overleg met een collega of contact met je huisarts. 

Per 2022 is de vergoeding van de zorgverzekeraar gebaseerd op de directe tijd met de patiënt, waarbij een percentage indirecte tijd is opgenomen. In de praktijk betekent dat dat een afspraak soms iets langer en soms iets korter duurt.
De duur van de totale behandeling hangt sterk samen met de klachten en problematiek. Mijn stelling is: zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

De bereidheid om naar jezelf te kijken en je kwetsbaar op te stellen zijn onmisbaar in therapie. Therapie vraagt maximale inzet van jou als cliënt en van mij als therapeut. In therapie gaan vraagt om eerlijk te durven zijn over je eigen gedrag en je eigen gevoelens. Dit gaat niet vanzelf en is vaak een proces van hard werken, een proces dat ook verdriet en pijn kan doen. Bij dat proces wil ik je begeleiden.