Mijn werkwijze
Individuele therapie

In de therapie proberen we meer inzicht te krijgen in je klachten en deze klachten draaglijker te maken of zelfs te verminderen. Therapie kan je inzicht geven in de manier waarop je met jezelf en anderen omgaat. Het kan je helpen om hardnekkige manieren van reageren (patronen) te veranderen. Daarnaast kan het je bewuster maken van je eigen grenzen (en hoe mensen daar soms overheen gaan), hoe je over jezelf en anderen denkt en op welke manier de omgeving daarbij een rol speelt. Ook in een individuele therapie heeft de omgeving invloed op jou als persoon en op je klachten.

Samen zullen we deze invloed onderzoeken. Zo nodig en in overleg kunnen we een of meer belangrijke personen uit jouw leven betrekken bij de behandeling.

Klachten die voor deze vorm van behandeling in aanmerking komen zijn o.a. angst- of stemmingsklachten en zelfbeeldproblemen. Tijdens de intake kunnen we samen nagaan wat de kern van jouw probleem is en besluiten of behandeling je zou kunnen helpen.

De bereidheid om naar jezelf te kijken en je kwetsbaar op te stellen zijn onmisbaar in therapie. Therapie vraagt maximale inzet van jou als cliƫnt en van mij als therapeut. In therapie gaan vraagt om eerlijk te durven zijn over je eigen gedrag en je eigen gevoelens. Dit gaat niet vanzelf en is vaak een proces van hard werken, een proces dat ook verdriet en pijn kan doen. Bij dat proces wil ik je begeleiden.