Mijn werkwijze

Individuele therapie

In de therapie proberen we meer inzicht te krijgen in je klachten en deze klachten draaglijker te maken of zelfs te verminderen. Therapie kan je inzicht geven in de manier waarop je met jezelf en anderen omgaat. Daarnaast kan het je bewuster maken van je eigen grenzen (en hoe mensen daar soms overheen gaan), hoe je over jezelf en anderen denkt en op welke manier de omgeving daarbij een rol speelt. Ook in een individuele therapie heeft de omgeving invloed op jou als persoon en op je klachten. Samen zullen we deze invloed onderzoeken. Zo nodig en in overleg kunnen we een belangrijke persoon uit jouw leven betrekken bij de behandeling. Deze manier van werken heet individuele systemische psychotherapie.

Klachten die voor deze vorm van behandeling in aanmerking komen zijn o.a. angst- of stemmingsklachten, burn-out, rouw, zelfbeeldproblemen en problemen rondom assertiviteit. Tijdens de intake kunnen we samen nagaan wat de kern van jouw probleem is en besluiten of behandeling je zou kunnen helpen.

Relatietherapie

Elke relatie kent ups en downs en relatieproblemen komen in vrijwel iedere relatie voor. Soms vinden er ingrijpende gebeurtenissen plaats, zoals het krijgen van kinderen, het overlijden van een dierbare of problemen op het werk. Zoiets heeft direct invloed op de partnerrelatie. Maar ook zonder een herkenbare ingrijpende gebeurtenis kunnen er problemen in de relatie ontstaan. Soms durf je niet meer met je partner in gesprek te gaan omdat het niets oplost, of het praten  roept zo veel emoties op dat een gesprek uit de hand kan lopen en je het daarom vermijdt. Maar het probleem blijft bestaan. Wanneer je hier in je relatie samen tegenaan loopt, kan relatietherapie een zinvolle keuze zijn.

In relatietherapie werk je als partners samen aan de kwaliteit van je relatie zonder op zoek te gaan naar een schuldige. Als therapeut ben ik daarbij meervoudig partijdig: ik kies geen kant maar luister naar beide partners, neem beiden serieus en probeer beiden tot hun recht te laten komen.

In relatietherapie gebruik ik de principes van Emotionally Focused Therapy (EFT).

De bereidheid om naar jezelf te kijken en je kwetsbaar op te stellen zijn onmisbaar in therapie. Therapie vraagt maximale inzet van jou als cliënt en van mij als therapeut. In therapie gaan vraagt om eerlijk te durven zijn over je eigen gedrag en je eigen gevoelens. Dit gaat niet vanzelf en is vaak een proces van hard werken, een proces dat ook verdriet en pijn kan doen. Bij dat proces wil ik je begeleiden.

Bij relatietherapie is het uitgangspunt dat beide partners in therapie gaan en beiden gemotiveerd zijn om energie en tijd te besteden aan de relatie.

Relatietherapie vraagt om een veilige omgeving. Openheid en eerlijkheid zijn voorwaarden voor een veilige relatie, geheimen ondermijnen een relatie. In de therapie ga ik dan ook uit van een open sfeer waarin alles wat (individueel) aan mij als therapeut wordt verteld, ook bekend is of bekend mag worden bij de andere partner.  Daarnaast is het belangrijk dat er geen sprake (meer) is van fysiek geweld, van overmatig middelengebruik zoals alcohol en drugs en dat geen van beide partners stiekem vreemdgaat. Ook mogen er geen gerechtelijke procedures tussen partners lopen.

In mijn werk als relatietherapeut ben ik geïnspireerd door EFT, Emotionally Focused Therapy. EFT is een vorm van relatietherapie die is gebaseerd op de hechtingstheorie en is ontwikkeld door Sue Johnson in Canada. Johnson heeft jarenlang onderzoek gedaan naar echtparen en gezocht naar een effectieve manier om de onderlinge verbinding te herstellen of te verbeteren. Inmiddels is EFT een goed onderzochte relatietherapie en het effect ervan is wetenschappelijk aangetoond (zie www.eft.nl).

In EFT wordt uitgebreid stilgestaan bij de interacties tussen partners die leiden tot conflicten, onbegrip of verwijdering. Samen zullen we deze interactiepatronen in kaart brengen en onderzoeken wat de dieperliggende emoties en behoeften zijn, met als doel om elkaar beter te begrijpen. En begrip is het begin van een mogelijke verandering.